Thiết bị điều hòa không khí Mini Chiller York - Thương hiệu Mỹ mang đến hiệu quả, ổn định, an toàn. Sự lựa chọn thông minh của chủ đầu tư và nhà thầu.

#totvietnam

#minichiller

#dieuhoakhongkhi

www.totvietnam.com

 

www.york.vn