Công trình hội trường sử dụng máy ĐHKK âm trần nối ống gió.

Với 12 máy âm trần cục bộ từ 48,000 Btu/h - 55,000 Btu/h được cung cấp và thi công bởi team Tốt Việt Nam.