Không khí lành mạnh rất quan trọng đối với tất cả mọi người, bao gồm nhiệt độ thoải mái, độ ẩm và Hi-FLEXi S Mavo Series với AirPure mang đến cho bạn trải nghiệm không khí tốt hơn.