Hội Thảo Hisense VRF Việt Nam tại Hà Nội

Vào lúc 17h ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2019, hội nghị của Hisense VRF được tổ chức tại Daewoo Hotel and InterContinental Westlake - Hà Nội, với sự tham gia của hơn bốn mươi khách hàng đến từ nhiều công ty khác nhau. Trong buổi hội thảo này, ngoài sự giới thiệu chuyên sâu về tập đoàn Hisense và sản phẩm, mọi người có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, bàn luận về công việc cũng như những dự án sắp tới có sự kết hợp của HisenseVRF Việt Nam. Hisense VRF tin rằng sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng làm hài lòng khách hàng.