LỄ HỘI XUÂN HỒNG 2021.

Hiến Giọt Máu Đào - Trao Đời Sự Sống .

Như thông lệ hàng năm, tập thể ACE công ty Tốt Việt Nam đã đến Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương để cho đi những giọt máu tình nghĩa với hi vọng rằng những đóng góp tuy nhỏ bé sẽ được lan tỏa ngày một rộng hơn.