😉 3 tổ dòng X đã được team TOT thực hiện tại dự án

Nhà CLB, Nhà Hàng, Bar.

Địa chỉ: Resort Tú Lệ - Yên Bái