Sale training

Tại Tốt Việt Nam, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng kiến thức cần được sẻ chia và trao đổi để cùng nhau hiểu biết về những thay đổi trên thị trường. Với sứ mệnh truyền đạt công nghệ mới và sáng tạo nhất, chúng tôi luôn gắn bó hết mình với những kỹ sư, kỹ thuật viên trong ngành. Được thiết kế nhầm nâng cao tiêu chuẩn, thiết lập tiêu chí chung của toàn ngành, các khóa huấn luyện của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển cả về sản phẩm và dich vụ hậu mãi. Bạn sẽ nhận được một chương trình huấn luyện chất lượng cao, và những hướng dẫn thực hành tại các trung tâm đào tạo hàng đầu của chúng tôi.

Qua nhiều năm, Tốt Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo có tính tương tác và chuyên sâu, đặc biệt cho các đại lý, nhà thầu và công ty tư vấn.

Chương trình

Chương trình giảng dạy của chúng tôi được chuẩn hóa trên toàn quốc nhằm cung cấp thông tin nhất quán bất kể khu vực địa lý. Dù bạn muốn có thông tin về sản phẩm mới nhất của chúng tôi hoặc nghiên cứu kỹ thuật lắp đặt hệ thống VRF hay những kỹ thuật xử lý sự cố và dịch vụ cho máy điều hòa dân dụng, thương mại, hãy nâng cao chuyên môn của mình trong môi trường học tập được chuẩn hóa tại Tốt Việt Nam.

Catalog

Standy

Banner